Prehľad dĺžok, vlastných hmotností, ložných hmotností, počtu oddielov a miest vo vozňoch osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR
Table of lenght, unladen weight, effective load, number of compartments and seats
ZSR passenger cars
(2003/4)

os.vozne , bat. a pošt. , špec. , prípojné , mot. , el. mot. jednotky , diesel. mot. jednotky , ČD , MÁV , PKP , DB , CFR , ÖBB

Rad vozňa / Car Class Rok výroby / Year of construction Vlastná hmotnosť vozňa / Car Unladen weight (t) Ložná hmotnosť / Effective load (t) Dĺžka vozňa / Car lenght (m) Počet oddielov / Number of compartments Počet miest / Number of seats Poznámka / Note
1. 2. 1. 2.
triedy / Class
Osobné vozne / Passenger cars
A 1967 39,3   24,5 9   54   xxx
1970-80 40   24,5 9   54    
AB 1984 39   24,5 4 5 24 40  
Aee 1974-78 40   24,5 9   54    
Aeer 61 2003 45   24,5 9   54    
Aheer 1996-97 43   24,5     52   malá Na začiatok stranyklimatizácia / slight air conditioningxxx
Amee 1987 37   26,4 11   66    
1987 38,5   26,4 11   66   xxx
Apee 1993-95 40   24,5     54    
Apeer 61 1996 43   24,5     55    
1996 44   24,5     52    
2000 44   24,5     52    
2001 44   24,5     52    
1996 43   24,5     55   malá klimatizácia / slight air conditioningxxx
ARpeer 61 2001 44,5   24,5     24    
B 1969-85 39 - 24,5 - 10 - 80  
1969-71 39 - 24,5 - 10 - 80 NDR / East Germany
1965-68 39 - 24,5 - 10 - 80 MĽR / Hungary
1974-85 39 - 24,5 - 10 - 80  
1965-75 42 - 24,5 - 10 - 72  
BDs 1974-81 39 7 24,5 - 5 - 40  
BDsee 1974-81 39 7 24,5 - 5 - 40  
BDseer 1997 43 7 24,5   4 +   24 vybavený zdvíhacou plošinou pre vozíky invalidov / added wheelchair lift
BDsheer 1996 44 7 24,5 - 4 + - 24 vybavený zdvíhacou Na začiatok stranyplošinou pre vozíky invalidov / added wheelchair lift
1997 44 7 24,5 - 4 + - 24 vybavený zdvíhacou Na začiatok stranyplošinou pre vozíky invalidov / added wheelchair lift
BDshmee (BDmee) 1987 39 7,5 26,4 - 5 + - 40  
30  
BDshmeer (BDmeer) 1987-88 40 7,5 26,4 - 5 + - 40 vybavený zdvíhacou Na začiatok stranyplošinou pre vozíky invalidov / added wheelchair lift
Bdt (Bte) 1987-92 38 - 24,5 - 2 - 88  
VT - Studénka
Bdtmee (Bymee) 1989-90 40 - 26,4 - 3 - 96  
elektrické kúrenie / Electrical heating CZE a CZ
Bee 1974-85 37 - 24,5 - 10 - 80 Na začiatok strany
39 teplovzdušné / heat air CZE
Beer 61 2003 45 - 24,5 - 10 - 60 Na začiatok strany
Bh 1966-74 39,7 - 24,5 - 2 - 88  
MĽR/Hungary
Bheer 1996-97 43   24,5       76 malá klimatizácia / slight air conditioning
Bmee 1986 37   26,4   11   88  
66  
1986 38,5   26,4   11   88 xxx
66 xxx
Bpeer 61 2000 43   24,5       66  
2001  
Bpeer76 61 xx 1996 43   24,5       76  
Bt 1972-75 39,7 - 24,5 - 2 - 88  
VT - Studénka
Batožinové a poštové vozne / Lugagge and Post cars
D 1957-62 34,4 12 23,3 - - - -  
Dr 1972 35 9 24,5 - - - -  
Ds 1974 38 18 24,5 - - - -  
38,5
Dsr 1976 36 9 24,5 - - - -  
Dw 1971 39,0 20 24,5 - - - - Na začiatok strany
Dwe 1971 39,0 20 24,5 - - - - priebežný kábel/apply-line
Dweer 1984 39 16 24,5 - - - -  
Gs 1985 16,0 25 14,0 - - - -  
Postw 1984 39,0 16 24,5 - - - -  
VT - Studénka
Špeciálne vozne / Special cars
Salón   42-50   24,5          
SR   42-50   24,5          
WR § 1976 45   24,5       48  
WRRm § 1978 46   26,4 2     40  
WRReer 1997 43   24,5       44  
WLAB x 1978 46   24,5 10 10 20 30 priebežné vedenie
1985 46   24,5 10 10 20 30  
WLAB 52 x 1981 46   24,5 10 10 20 30 priebežné vedenie
WLABee 1985 46   24,5 10 10 20 30  
WLABv x 1981 46   24,5 10 10 20 30 priebežné vedenie xxx
WLABmee 62 1995 56   26,4 11 11 22 33 klimatizáciaNa začiatok strany / air conditioning
WLABmvee x 1995 56   26,4 11 11 22 33 plná klimatizácia / full air conditioning
Bc 1974-78 41,5   24,5   9   72 54 ležadiel v oddieloch / couchette places in compartments
1980 42   24,5   9   72 54 ležadiel v oddieloch / couchette places in compartments
1984 42   24,5   9   72 54 ležadiel v oddieloch / couchette places in compartments
BRcm 1985 45   26,5   5   40 Na začiatok strany30 ležadiel v oddieloch / couchette places in compartments, 24 miest v reštauračnom oddieli / places in dinning compartment
Prípojné vozne / Middle cars
011 (Baafx) 1976-83 15   14,0   1   62  
naftové, teplovzdušné / heating by means of forced air, diesel xxx
012 2000 15 2, 0 14,0   1   42  
020 (Bix) 1960-69 23   18,5   3   68  
020 (Bix) 1960-66 23   18,5   3   68 naftové, teplovzdušné / heating by means of forced air, diesel xxx
1960-69
022 1961 23, 5 3, 3 18,5   2   32  
050 (Bmx) 1966-68 32   24,8   2   80  
naftové, teplovzdušné Na začiatok strany/ heating by means of forced air, diesel xxx
053 (Bnp) 1969-70 34   24,5   2   88  
naftové, teplovzdušné / heating by means of forced air, diesel xxx
Motorové a riadiace vozne / Motor and leading cars
810 1976-82 20 0,4 ++ 14, 0   1   55  
19
  20 0,4 ++ 13,97   1   55 xxx
811 1996-00 23 0,4 ++ 14, 0   1   53  
  23 0,4 ++ 13,97   1   53 xxx
812 2002- 20, 5   14, 0   1   53  
820   1,6 1 18,5   2   56 xxx
830 1955-60 43,1 1 21,2   2   56 inv. č. 001 - 092
46,7 inv. č. od 093
  43,1 1 21,2   2   56 xxx
46,7 od č. / from No. 091xxx
850 1962-67 50,2 2 24, 8   1   48  
  50,2 2 24,79   1 ~   48 ~ od č. / from No. 003-1 xxx
851 1968 50,2 2,7 24, 8   1   48  
  50,2 2,7 24, 79   1   48 xxx
853                  
911 1989-90 12   14, 8   1   42  
912 1996 16   14, 0   1   57  
Elektrické motorové jednotky / Electric motor units (EMU)
405 1970 38, 1   33, 2   2   124  
411 1950 16, 5   14, 8   1   49  
420 1963-70 46, 4 1, 0 37, 5   3   136 Na začiatok strany
425.9 2000-02 38, 0   33, 0   1   108  
460 1975-77 233 5 122,5   8   336 - 3 kV
560 1971-72 239,6 2 122,5   8   336 ~ 25 kV 50 Hz
Dieselové motorové jednotky / Diesel motor units (DMU)
840 2003- 59 18 38, 4   2   110  
vozne ČD / cars 1)
021 (Bifx)                 xxx
Aee   41, 3   24, 5     54   modernizovaný, centrálny zdroj energie
Aeel                 modernizovaný, centrálny zdroj energie xxx
Ahee 1996 39,6   24,6 2   60   modernizovaný xxx
Apee 1996 38, 7   24, 5 2   60   modernizovaný
BDbmrsee 1987-88 40   26,4   5+1 inv.   30 centrálny zdroj energie
BDbmsee 1987 37   26,4   5+1 inv.   40  
BDmeer 1987-88 40   26,4   5   30 centrálny zdroj energie xxx
BDtmee 1989-90 39   26,4   3   98 centrálny zdroj energie
1990 68
Bee 1965-72 39,3   24,6   7   58 centrálny zdroj energie
Bee 1965-72 39,3   24,6   7   58 modernizovaný, centrálny zdroj energie xxx
Bee 1997-98 42, 5   24, 5   10   66  
Beel                 modernizovaný, centrálny zdroj energie xxx
Beer 1972-85 39   24,6   10   52+1 det. centrálny zdroj energie
Beer 1972-85 39   24,6   10   52+1 det. modernizovaný, centrálny zdroj energie xxx
Bg   38, 8   24, 5       72  
Bhee 1966-74 41   24,5       78 xxx
Bmee 1986 38,5   26,4   11   66 centrálny zdroj energie
Bpee 1966-74 39   24, 5       78  
Bymee 1989-90 39   26,4   3   96 centrálny zdroj energie xxx
1990 39   26,4   3   68 modernizovaný, Na začiatok stranycentrálny zdroj energie xxx
vozne MÁV / cars
A   40   24,5 9   54    
Apmz (61)   46   26,4 2   60    
AB   40   24,5 4 5 24 40 Na začiatok strany
B   39   24,5   10   80  
Bmz (61)   51   26,4   11   66  
Bpmz (61)   45   26,4   2   80  
Bc   41   24,5   9   54  
WLABm (61)   52   26,4 11 11 22 33  
WRRmz (61)   50   26,4          
WRmz (61)   50   26,4         xxx
vozne PKP / cars
Admnu (61)   45   26,4 9   54    
Bdmnu (61)   49   26,4   11   66  
Bc   41   26,4   10   60 Na začiatok strany
  38   24,5   9   54
WLAB   47   24,5 10 10 20 30  
WR   43   24,5          
vozne DB / cars
Apm (61)   44   26,4 2   48    
ABm                  
Bpm (61)                  
Bm (61)                  
B11m   41   26,4   11   66  
Bcm   41   26,4   10   60  
WLAB   45   24,5 10 10 20 30  
WLABm   54   26,4 10 10 20 30  
WLABm (61)   54   26,4 10 10 20 30 Na začiatok stranyxxx
vozne CFR / cars
Amee   39   26,4 9   54    
Bmee   39   26,4   11   88  
Bc                  
WLABm   44   26,4 11 11 22 33  
vozne ÖBB / cars
ABmz         4 6 24 36 Simmering-Graz-Pauker AG, prevádzka Simmering xxx
Bmz   45   26,4   11   66 Simmering-Graz-Pauker AG, prevádzka Simmering
Bp                  


WL......... Na začiatok stranylôžkové vozne / sleeping cars
Bc.......... ležadlové vozne / couchette cars
WR....... reštauračné vozne / dinning cars
CZD centrálne zatváranie dverí / centralised door closing
CZE centrálne zásobovanie energiou / centralised energy supply
Vozne radov Bee , Bdtmee (Bymee) , BDsee , BDshmee (BDmee) , BDshmeer (BDmeer) majú napájanie z priebežného kábla


Vysvetlivky / Key:

+ jeden oddiel naviac, vyhradený pre prepravu invalidov na vozíkoch pre invalidov
Vozne radov Amee, Aee, Apee, Apeer, ARpeer, Bmee, Bee, Bpeer, Bdtmee, BDsee, BDsheer, BDshmee, BDshmeer majú napájanie z priebežného kábla
added disabled on wheelchair 1 compartment
Coaches Amee, Aee, Apee, Apeer, ARpeer, Bmee, Bee, Bpeer, Bdtmee, BDsee, BDsheer, BDshmee, BDshmeer classes including power supply by apply-line
+ jeden oddiel naviac, vyhradený pre prepravu invalidov na vozíkoch pre invalidovxxx
added disabled on wheelchair 1 compartment xxx
++ pri sklopených sedačkách na predstavku, v nevyhnutných prípadoch aj na neobsadenom stanovišti rušňovodiča
by seat-stick tilting, into necessary case also in vacancy cab
++ sklopením 5 sedačiek v nevyhnutných prípadoch aj na neobsadenom stanovišti rušňovodiča xxx
by 5 seat-stick tilting into necessary case also in vacancy cab xxx
§ vozne oboch radov sú vzájomne zastupiteľné
cars both classes are reciprocal supplyfied
1) uvedené sú len vozne s odlišnými parametrami od vozňov Na začiatok stranyŽSR
showed are only cars different characters to ZSR cars
x lôžkové vozne môžu mať alternatívne usporiadanie lôžok 1. triedy, 2. triedy alebo kombinovane
sleeping cars able do have alternate 1. class, 2. class or combined bed arrangement
xx vozne Bpeer76 61 - nové číslo vozňa (20-70) odchyle od významu dolného indexu uvedeného vo vysvetlivkách o počte oddielov - udáva počet miest na sedenie vo veľkopriestorových vozňoch
xxx v tabuľkách pre rok 2001/2 ešte uvedené, 2003/4 už neuvedené
in 2001/2 tables signed, 2003/4 signed not

Prehľad parametrov rušňov používaných na tratiach ŽSR
Prehľad parametrov starších vozňov používaných na tratiach ČSD
Vlaky vyššej kvality na tratiach ŽSR
Prehľad parametrov vozňov osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR (2003/4)
Prehľad parametrov vozňov osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR (2001/2)
Prehľad parametrov vozňov osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR (2000/1)


Späť na " Železničné odkazy na Slovensku "Späť na " Železničné odkazy na Slovensku " Back to " Slovakian Railway Links "Back to " Slovakian Railway Links "
Strana vytvorená / Site created : 02- VII-2001
Posledná aktualizácia / Last update : 07-XII-2007
( passcars.htm )