DOPRAVNÉ PREDPISY
OBSAH

OBAL
ZÁZNAM O ZMENÁCH
Rozsah znalostí
SKRATKY A VYSVETLIVKY
Základné ustanovenia
Staničné a traťové zariadenia
Posun
Vozne
Zostavenie a dĺžka vlaku
Hnacie vozidlá
Grafikon vlakovej dopravy
Zabezpečenie jázd vlakov
Vchod a odchod vlakov
Vlaky s náskokom a vlaky zmeškané
Predvídaný odchod
Traťové stnovištia a priecestia
Rýchlosť vlakov a skúšobné jazdy hnacích vozidiel
Obsadzovanie hnacích vozidiel a vlakov personálom
Vlaky so zmenšeným počtom členov vlakového personálu
Pracovné, služobné a vlečkové vlaky
Osobitné ustanovenia pre elektrizované trate
Zabezpečenie jázd vlakov na koľajach dvoj a viackoľajných tratí vybavených zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku
Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji
Výluky
Pomocné vlaky
Vlakopis, výkaz vozidiel a písomné rozkazy
Doprava služobných vozidiel ako drobné vozidlá
Jazdy vlakov a drobných vozidiel pri nemožnom dorozumení
Mimoriadne udalosti
Operatívne riadenie dopravnej prevádzky; dispozičná služba a ohlasovanie vlakovej dopravy
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ZOZNAM PREDPISOV A POMÔCOK, ktoré musia mať vymenovaní zamestnanci pri výkone dopravnej služby na pracovisku
ZOZNAM PREDPISOV potrebných pre výkon dopravnej služby
POMÔCKY A VÝVESKY POTREBNÉ PRE VÝKON DOPRAVNEJ SLUŽBY
VZORY TLAČÍV A PÍSOMNÝCH ROZKAZOV
PRÍKLADY ROZKAZOV V
ZOZNAM SÚVISIACICH PREDPISOV A NORIEM