Aktualizácie: TGV
Updates: TGV

Dátum
Date
Nové
New
Na Obsah / To ContentsAktualizované
Updated
4. XI. 2012   Index
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
6. V. 2012   Index
(doplnenie textu: LGV BPL, Cezhraničné služby, LGV Est úsek 2: 2016, LGV Aquitane / SEA: rozdelenie na 2 úseky, LGV PACA: 2025, doplnenie obsahu mapy: Paris - Brive-la-G., LGV Normandie )
8. I. 2012   Index
(premiestnenie LGV Rýn - Rhône medzi trate v prevádzke, zmeny v mape siete, dobné zmeny textu)
  KTX
(oprava chybného odkazu na video)
(wrong video link correction)
8. VI. 2007   Index
(premiestnenie LGV Est medzi trate v prevádzke, doplnenie odkazov, premiestnenie chybne zaradeného odkazu)
4. VI. 2007   PSE fotoalbum
(doplnenie textu)
  Raster TGV
(oprava odkazu)
  Réseau fotoalbum
(doplnenie textu)
  Duplex fotoalbum - exteriér
(doplnenie textu)

28. V. 2007

  PSE fotoalbum
(doplnenie textu)
  Réseau fotoalbum
(doplnenie textu)
  Atlantique
(doplnenie textu)
  Duplex fotoalbum - exteriér
(doplnenie textu)
  AVE S-100 fotoalbum - exteriér
(doplnenie videa)
  AVE S-101 Euromed
(doplnenie textu)
  THALYS PBA - Fotoalbum 1
(doplnenie textu)
  THALYS PBKA - Fotoalbum 2
(doplnenie textu)
  Eurostar (Eurostar Ltd.) fotoalbum - exteriér (2)
(doplnenie textu)
  Eurostar (SNCF) fotoalbum
(doplnenie textu)

21. V. 2007

  Atlantique
(doplnenie fotografie a textu)
  Duplex fotoalbum - exteriér
(doplnenie textu)
  THALYS PBA - Fotoalbum 1
(doplnenie textu)
  THALYS PBKA - Fotoalbum 2
(doplnenie textu)
  Eurostar (Eurostar Ltd.) fotoalbum - exteriér (2)
(doplnenie textu)
  THALYS
(doplnenie textu)

7. V. 2007

  AVE 100 fotoalbum - exteriér
(doplnenie odkazu)
(link adding)

27. IV. 2007

Správy z tlače Index
(premiestnenie správ z tlače na samostatnú stranu)
(Press News moving to Separate Page)
  Eurostar - fakty pre zákazníkov
(oprava textu a odkazov, doplnenie mapy)
(text and links corrections, map adding)
  Správy z tlače/Press News
(doplnenie textu)
(text adding)
  Eurostar: cestovný poriadok
(doplnenie odkazov a mapy)
(links and map adding)

11. IV. 2007

  Index
(doplnenie odkazov)
(links adding)
26. III. 2007   AVE - Úvod, sieť tratí/Intro
(doplnenie mapy a textu)
(map & text adding)

19. II. 2007

  Chronológia rekordných jázd TGV
(doplnenie textu)
(text adding)

11. IX. 2006

  Duplex fotoalbum - exteriér
(doplnenie fotografií)
(photos adding)

19. VII. 2006

Príklady cestovného  
6. VII. 2006   Raster
(doplnenie textu)
(text adding)
  Atlantique
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  Atlantique mieri k Atlantiku
(doplnenie odkazov)
  AVE - úvod, sieť tratí/Intro
(oprava textu a odkazu)
(text & link correction)
  AVE - vlaky & rušne/Trains a locomotives
(oprava odkazu)
(link correction)

19. VI. 2006

  Sieť tratí Juhovýchod / Lines Network South-East
(doplnenie tratí Dijon - Metz, Besançon - Strasbourg, oprava schémy pri Valence)
(Dijon - Metz, Besançon - Strasbourg lines adding, Scheme around Valence correction)
  Sieť tratí / Lines Network Cote-de-Azur
(doplnenie tratí Narbonne - Bordeaux, Perpignan - Perthus, oprava schémy trianglu Angles pri Avignone)
(Narbonne - Bordeaux, Perpignan - Perthus lines adding, Scheme Angles Triangle near Avignone correction)
  Sieť tratí / Lines Network Atlantique-Normandie
(doplnenie tratí Massy - Le Havre, Courtalain - Tours - Angers, Rennes - St-Malo)
(Massy - Le Havre, Courtalain - Tours - Angers, Rennes - St-Malo lines adding)
  Sieť tratí Atlantique-juhozápad / Lines Network Atlantique-South-West
(doplnenie tratí Toulouse - Montpellier, Narbonne - Perpignan)
(Toulouse - Montpellier, Narbonne - Perpignan lines adding)
  Sieť tratí Sever / Lines Network Nord
(oprava schémy trianglu Fretin pri Lille)
(Scheme Fretin Triangle near Lille correction)

9. I. 2006

  Index
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
  Réseau
(doplnenie fotografie)
(photo adding)

2. XI. 2005

  Index
(doplnenie odkazu)
(link adding)

31. V. 2005

TGV Atlantique na tratiach ČSD Chronológia rekordných jázd TGV
(oprava textu)
(text correction)

20. V. 2005

  AVE - Úvod, sieť tratí
(doplnenie mapy a textu)
(map & text adding)

19. IV. 2005

Eurostar: cestovný poriadok: London - Paris/Brussel Eurostar: cestovný poriadok
Eurostar: cestovný poriadok: London - Avignon  
Eurostar: cestovný poriadok: London - DISNEYLAND® PARIS  

11. II. 2005

  AVE: Vlaky & rušne/Trains a locomotives
(doplnenie textu)
(text adding)
  Talgo
(doplnenie textu a fotografie)
(text and photo adding)

3. I. 2005

Eurostar: cestovný poriadok: London - Paris/Brussel Eurostar: cestovný poriadok
Eurostar: cestovný poriadok: London - BOURG-ST-MAURICE  
Eurostar: cestovný poriadok: London - DISNEYLAND® PARIS  

30. XI. 2004

  Euromed / Arco
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)

15. XI. 2004

  AVE: Vlaky & rušne/Trains a locomotives
(doplnenie odkazov)
(links adding)

29. X. 2004

  Eurostar: správy z tlače
(doplnenie odkazu)
(link adding)

23. IX. 2004

  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)

16. IX. 2004

  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)

23. VII. 2004

  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)
  KTX
(doplnenie textu)
(text adding)

7. VII. 2004

  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)
  Réseau
(doplnenie odkazu)
(link adding)
  Réseau: fotoalbum - exteriér
(doplnenie odkazov)
(links adding)

17. V. 2004

Euromed - cestovný poriadok AVE: úvod/Intro
(doplnenie textu)
(text adding)
  AVE: vlaky & rušne
(doplnenie textu)
(text adding)
  AVE: cest. poriadok Lleida - Sevilla
  AVE: cest. poriadok Sevilla - Lleida
  Talgo
(doplnenie textu)
(text adding)
  Eurostar: cestovný poriadok
  Euromed / Arco
(doplnenie odkazu)
(link adding)

10. V. 2004

Réseau fotoalbum - exteriér Réseau
(doplnenie textu)
(text adding)
  Duplex
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  PSE
(doplnenie textu)
(text adding)
  La Poste
(doplnenie textu a fotografie)
(text and photo adding)
  Euromed / Arco
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
  Eurostar (Eurostar Ltd.) fotoalbum - exteriér (2)
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  THALYS PBA - Fotoalbum 1
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
  THALYS PBKA - Fotoalbum 2
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)

26. IV. 2004

  KTX
(doplnenie textu)
(text adding)

13. IV. 2004

Prevádzka TGV z pohľadu stredoeurópana Index
(doplnenie textu)
(text adding)

5. III. 2004

  Správy z tlače - Eurostar
(doplnenie textu)
(text adding)

11. II. 2004

  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)

6. II. 2004

  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)

7. X. 2003

  Správy z tlače - Eurostar
(doplnenie textu)
(text adding)

15. VII. 2003

  Správy z tlače
(doplnenie textu)
(text adding)

3. VII. 2003

  PSE fotoalbum - exteriér
(doplnenie fotografie)
(photo adding)

25. VI. 2003

  THALYS
(Mapa pre obdobie od/ map for period since 14. VI. 2003)
  AVE - úvod/Intro
(doplnenie textu)
(text adding)
  Index
(doplnenie textu)
(text adding)

18. III. 2003

  Kilometrická mapa LGV / Kilometric map
(LGV Stredomorie/Mediterranée)

10. II. 2003

  Réseau
(doplnenie textu)
(text adding)

3. XII. 2002

Zoznam vlakov medzi SNCF a FS prevádzkovaných
súpravami SNCF v období 2002/3
SNCF trains between France and Italy list
at period 2002/3
 

3. XII. 2002

Správa z tlače  

18. XI. 2002

  Atlantique
(doplnenie textu)
(text adding)
  AVE - Vlaky & rušne/Trains a locomotives
(doplnenie textu)
(text adding)
  AVE - Úvod/Intro
(doplnenie textu)
(text adding)

5. XI. 2002

  Správy z tlače - Eurostar/News
(doplnenie textu)
(text adding)

16. X. 2002

  THALYS
(Oprava mapy pre obdobie od 15. XII. 2002)
(correction of map for period since 15. XII. 2002)
  Acela
(doplnenie máp)
(maps adding)

8. X. 2002

  THALYS
(doplnenie cest. poriadkov)
(timetable adding)
2. IX. 2002   Eurostar (Eurostar Ltd.) fotoalbum - exteriér (1)
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  Réseau
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
  PSE fotoalbum - exteriér
(Odstránenie chybne zaradených fotografií; doplnenie fotografie)
(Bad localised photos remove; photo adding)
20. VIII. 2002   AVE - úvod
(doplnenie máp)
(maps adding)
  Euromed / Arco
(doplnenie mapy a fotografie)
(map and photo adding)
  AVE - vlaky & rušne
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  AVE 100 fotoalbum - exteriér
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
  Talgo
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
  ALARIS: fotoalbum - exteriér
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  AVE-trocha z histórie, praktické informácie
(doplnenie textu)
(text adding)
25. VII. 2002   THALYS PBKA - Fotoalbum 2
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  THALYS PBA - Fotoalbum 1
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  Cestovný poriadok - Eurostar
(doplnenie odkazu)
(link adding)
18. VI. 2002   Talgo
(doplnenie textu)
(text adding)
18. VI. 2002 Kilometrická mapa LGV  

15. IV. 2002

Ako rozoznať súpravy AVE 100 fotoalbum - exteriér
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
AVE 100 fotoalbum - interiér TGV THALYS PBA - Fotoalbum
(doplnenie fotografií)
(photos adding)

8. IV. 2002

  THALYS
(doplnenie cest. poriadkov)
(timetable adding)

2. IV. 2002

  Euromed / Arco
(doplnenie textu)
(text adding)

14. I. 2002

  Eurostar (Eurostar Ltd.) fotoalbum - exteriér (1)
(úprava fotografií)
(photo correction)
  Talgo
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
  PSE fotoalbum - exteriér
(úprava fotografií)
(photo correction)

9. I. 2002

Eurostar (Eurostar Ltd.) fotoalbum - exteriér (2) Duplex fotoalbum - exteriér
(doplnenie fotografií)
(photos adding)
  Eurostar (SNCF) fotoalbum - exteriér
(doplnenie fotografie)
(photo adding)

2. I. 2002

  THALYS
(aktualizácia mapy a cest. poriadkov)
(map and timetable update)
2. XI. 2001 Eurostar (SNCF) fotoalbum - exteriér Fakty pre zákazníkov - Eurostar
(doplnenie odkazu)
(link adding)
Eurostar: Hlásenia z jázd THALYS PBKA - Fotoalbum 2
(doplnenie fotografie)
(photo adding)

13. III. 2001

Svezení s TGV Fakty pre zákazníkov - Eurostar
(doplnenie textu)
(text adding)

15. I. 2001

Elektrický výkon, vzhľad a problémy posledných minút Duplex
(doplnenie textu)
(text adding)
Ranná história TGV Réseau
(doplnenie textu)
(text adding)
LGV NE THALYS
(aktualizácia mapy)
(map update)
Najdôležitejšie míľniky TGV  
Chronológia rekordných jázd TGV  
Raster TGV  
Speedrail  
THALYS - obsadzovacie plány vozňov  
KTX  

6. XI. 2000

PSE  

4. IX. 2000

Atlantique Na Obsah / To ContentsTHALYS
(doplnenie fotografie)
(photo adding)
Duplex  
La Poste  
Réseau  
Rekordy  

Staršie úpravy
( Older updates )


( tgv/upd.htm )