Železnica vo Vychylovke objektívom času
(SITA) ŽILINA/VYCHYLOVKA 13. 02. 2005 - Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Občianskym združením Krúžok vyhlásili fotografickú súťaž nazvanú Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) vo Vychylovke objektívom času. Jej cieľom je zmapovať fotografickú tvorbu zachytávajúcu túto železnicu v rokoch 1974 až 2005, umožniť túto tvorbu prezentovať a aktivizovať fotografov k ďalšej. Autorom víťazných prác navrhnú, aby sa ich fotografie stali základom na vytvorenie novej kolekcie propagačných materiálov o HLÚŽ. Súťaž je pre amatérskych aj profesionálnych fotografov bez vekového obmedzenia. Každý môže do nej poslať maximálne šesť fotografií. Odborná porota ich vyhodnotí a navrhne výstavnú kolekciu, ktorá bude počas sezóny v priestoroch Raganovho mlyna v areáli Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Autori troch najlepších kolekcií fotografií budú ocenení vecnými cenami.
Fotografie je potrebné doručiť na adresu: Václav Horáček, Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01 Čadca, Slovensko, prípadne odovzdať osobne v podateľni Kysuckého Múzea v Čadci najneskôr do 9. mája. Vernisáž bude 22. mája v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Agentúru SITA informovalo Kysucké múzeum v Čadci.

Kvôli summitu zvýšili kontrolu na hraniciach
Národná obroda 14.02.2005, Bartovic Gustáv - Už od prvého februára platí na všetkých hraničných priechodoch na Slovensku sprísnený režim. Polícia kontroluje osoby i dopravné prostriedky a bude tak konať až do skončenia summitu. Zjednodušenú hraničnú kontrolu pri vstupe na Slovensko budú policajti uplatňovať len v prípade občanov, ktorí pravidelne cestujú za prácou. Zjednodušenú kontrolu pri výstupe zasa budú uplatňovať výlučne pri výstupe do krajín Európskej únie.
Pri zjednodušenej hraničnej kontrole policajt len vizuálne skontroluje občana. To znamená, že skontroluje fotografiu v doklade a jej totožnosť s držiteľom. Pri zvýšenej kontrole polícia cestovné doklady lustruje a kontroluje aj dopravné prostriedky. V dôsledku tejto skutočnosti sa môžu až do skončenia summitu zvýšiť čakacie doby na hraniciach. Podrobnosti sa možno dozvedieť na bratislavskom tel. č. 50944559. Na bezpečnosti všetkých troch železničných spoločností sa budú okrem železničnej polície podieľať ďalšie bezpečnostné zložky. Hovorca Železničnej polície Jozef Búranský vyjadril nádej, že ich aktivity nebude verejnosť vidieť. "Mám na mysli to, že do summitu aj počas neho by bezpečnostné opatrenia žiadnym spôsobom nemali ovplyvniť železničnú dopravu. Ak občania nezaregistrujú nič nezvyčajné, znamená to, že sme svoj cieľ dosiahli."
Informáciu o prevádzke na Letisku generála M.R. Štefánika spresnila hovorkyňa letiska Želmíra Habánová takto: "Možno očkávať uzatvorenie vzdušného priestoru letiska, ale jednak nevieme v tejto chvíli povedať presne v akom rozsahu, a jednak vzdušný priestor neuzatvára letisko, ale ministerstvo dopravy.
V žiadnom prípade si však nemyslíme, že letisko bude uzavreté od prvého príletu prezidenta až do odletu toho druhého. V tejto súvislosti je možné očakávať meškanie len v čase príletov a odletov prezidentov." Dodala tiež, že zvýšené bezpečnostné opatrenia budú na letisku trvať po celý čas, lietať sa bude, ale v tejto chvíli je vraj ešte predčasné hovoriť ako.

O vysťahovaní vrútockých Rómov z chátrajúceho objektu železníc rozhoduje súd
(TASR) Martin 14. 02. 2005 - O vysťahovaní Rómov z chátrajúcich obytných domov na Železničnej ulici vo Vrútkach rozhodoval dnes Okresný súd v Martine. Prvé pojednávanie v danej veci odročil na neurčito. Zdôvodnil to neúčasťou väčšej polovice predvolaných. Niektorí Rómovia sa nedostali na súd, lebo boli vo väzbe, ďalší vycestovali do Anglicka, prípadne sa neospravedlnili.
O vypratanie vrútockých bytov požiadali Železnice Slovenskej republiky, ktoré majú už úradné povolenie na zbúranie tohto objektu ohrozujúceho životy jeho obyvateľov. Rómovia z nich ale nemajú kam odísť. Tvrdia, že tam zostanú, aj keby prišli buldozéry a chceli by chátrajúce budovy zrovnať so zemou, povedala jedna z nich Vlasta Facunová. Podľa jej slov ako jediná tam má trvalý pobyt. Teraz býva v unimobunke so štyrmi deťmi, najmladšie má asi 1,5 roka. Keď jej byt pred dvoma rokmi vyhorel, tak jej mesto prenajalo unimobunku za tisíckorunový mesačný poplatok.
Prednosta Mestské úradu vo Vrútkach Branislav Zacharides sa pre médiá vyjadril, že mesto nemá teraz žiadne byty pre žiadateľov. Podľa jeho slov pri prideľovaní mestských bytov majú podmienku, že ich môže dostať občan, ktorý zaplatil mestu všetky dlhy. Preto v súčasnosti v poradovníku na byty evidujú iba dvoch obyvateľov zo Železničnej ulice, dodal Zacharides.

Železničná spoločnosť a Železničná spoločnosť Cargo prechádzajú procesnou zmenou
(TASR) Bratislava 14. 02. 2005 - Zmenou procesného riadenia museli prejsť Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., prevádzkujúca osobnú prepravu, a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., prevádzkujúca nákladnú železničnú dopravu, ktoré vznikli 1. januára 2005 ako nástupnícke organizácie Železničnej spoločnosti, a. s.
Na príprave tejto zmeny sa podieľal tím skúsených odborníkov spolu so spoločnosťou IDS Scheer Slovakia. Výsledkom je nový procesný model a nové organizačné štruktúry oboch spoločností. Práce na tomto projekte boli ukončené už v priebehu októbra 2004, jeho implementácia sa začalo v novembri 2004. V súčasnosti už štruktúry oboch spoločností pracujú samostatne, dolaďujú sa iba vnútropodnikové vzťahy medzi obidvoma dopravcami, aby mohli fungovať na báze vnútropodnikového trhu.
Spoločnosť IDS Scheer Slovakia je dcérskou spoločnosťou nemeckej IDS Scheer CEE S. A., ktorá patrí do medzinárodnej konzultačnej a softvérovej firmy IDS Scheer Group so sídlom v Nemeckom Saarbrückene. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1995 a venuje sa informačným technológiám, presnejšie Business Process Managementu.

Európa za kompenzácie aj pri meškaní vlakov
HOSPODÁRSKE NOVINY 15.02.2005, Špáni Ivan - Európske inštitúcie chcú donútiť železnice, aby vrátili klientom peniaze pri meškaní vlakov, rovnako ako to začnú robiť leteckí dopravcovia
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu o právach a povinnostiach cestujúcich na medzinárodných železniciach, ktorým sa začali zaoberať orgány EÚ, má fungovať ako podobné nariadenie v leteckej doprave. Upravuje záväzky železničných operátorov voči cestujúcim v prípade meškania medzinárodného vlaku, straty či poškodenia batožiny a niektorých ďalších okolností. Zaručí aj práva cestujúcich, ktorí zmeškajú spoj alebo ktorých lístky sú zrušené, venuje sa aj zaobchádzaniu so zákazníkmi v prípade meškaní alebo oneskorených prípojov. Ide o nariadenie, ktoré by platilo na medzinárodných tratiach, ktoré sú podľa cestovného poriadku traťami vysokorýchlostnej železničnej dopravy s miernejšími kompenzáciami na tratiach s inými ako vysokorýchlostnými vlakmi.
Ešte miernejšie kompenzácie sú zatiaľ v charte zákazníka, ktorú už európske železnice dobrovoľne vydali. Vstúpila do platnosti od 12.12 a zavádza napríklad kompenzácie v medzinárodnej doprave do 20% z cestovného. "Nariadenie, ktoré navrhuje EK, je však oveľa prísnejšie," priznáva hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Miloš Čikovský.
"Otázka výšky kompenzácií nie je dosiaľ uzavretá a má byť predmetom dohody. Navrhovaná výška kompenzácií a tiež doba meškania, pre ktorú sa kompenzácie budú poskytovať, je pre železnice tvrdšia ako pre leteckú dopravu. Železnice sú pripravené diskutovať o výške kompenzácií, žiadajú však rovnocenné podmienky pre všetky druhy dopravy. Pre autobusovú zatiaľ obdobný dokument neexistuje," dodáva Čikovský.
"Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti už spĺňa takmer všetky požiadavky charty. Pozná nárok cestujúceho na vrátenie plnej ceny cestovného v prípade, že mešká spoj a dokonca, ak sa vyskytne meškanie aj počas cesty a cestujúci sa rozhodne necestovať, vráti mu plné cestovné," vysvetľuje Čikovský. Podľa neho európske železnice vnímajú chartu cestujúcich ako významný prvok konkurenčnej výhody a súhlasia s ňou ako s minimálnym štandardom služieb. Keďže však treba zabezpečiť propagáciu a preškoliť zamestnancov, navrhli predlžiť obdobie na zavedenie nariadenia do praxe na 2 roky. Finančné nároky, ktoré z toho vyplynú, je možné okrem špecifických prípadov (živelné pohromy a pod.) vymáhať ako náhradu škody od toho, kto ju zavinil. "Kompenzácie už uplatňujeme vo vnútroštátnej doprave," zdôrazňuje Čikovský.
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v uplynulom týždni privítal princíp zavedenia európskej legislatívy o kompenzácii cestujúcich za neuspokojivé alebo neposkytnuté služby a záväzky železničných operátorov. Považuje však za dôležité zabezpečiť, aby záväzná legislatíva posudzovala konkurenčných dopravných operátorov rovnako. Ustanovenia, ktoré platia pre železničný sektor, nesmú byť prísnejšie než pre sektor leteckej dopravy.
Podľa EHSV - hoci železničná premávka vyžaduje dlhší čas cesty a má väčší potenciál pre poruchy - refundácie cestovného sú splatné pre cestujúcich leteckou dopravou iba po meškaní 5 hodín, na železnici už po 2 hodinách. V prípade zrušených letov sa kompenzácia nemusí zaplatiť, keď bola spôsobená mimoriadnymi okolnosťami. Takáto výnimka neexistuje v prípade dopravy cestujúcich železnicou. Zákazníkovi nezáleží na tom, kto chybu spôsobil. EHSV súhlasí s kompenzáciami bez ohľadu na to, či meškanie zavinil alebo nezavinil operátor v akomkoľvek dopravnom sektore, ak sa to bude vzťahovať na všetky spôsoby dopravy.

Ako je to vo vzduchu
Smernica pre leteckú dopravu začne platiť už od 17.2. Slovenské letecké firmy tak najskôr v letákoch a neskôr priamo v letenkách musia cestujúcim oznámiť nároky na prípadné odškodné. Ak bude let zo subjektívnych aj z objektívnych príčin meškať do 2 hodín, ich letecká firma musí cestujúcim poskytnúť občerstvenie, pri dlhších meškaniach aj večeru a ubytovanie. K tomu možnosť finančnej náhrady do 200 EUR pri kontinentálnych letoch a pri letoch mimo Európy až 600 EUR. "Bude to veľká záťaž pre malé letecké firmy, čiže pre všetky na Slovensku," povedal HN prevádzkový riaditeľ Air Slovakia Miloš Vrablica. Na rozdiel od veľkých spoločností totiž nemajú alternatívne destinácie, ktoré by mohli cestujúcim ponúknuť. Špeciálna smernica zaťaží nízkonákladových dopravcov, ktorí ponúkajú letenky za zlomok výšky možnej kompenzácie.

ŽSR tento rok so štyrmi tendrami v hodnote zhruba 6 mld. Sk
(SITA) BRATISLAVA 15. 02. 2005 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by sa mali v tomto roku zaoberať štyrmi tendrami, ktorých hodnota predstavuje okolo 6 mld. Sk. Dva tendre sa budú týkať železničných staníc Poprad-Tatry a Prešov, jeden zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a jeden modernizácie železničnej trate v úseku Piešťany – Nové Mesto nad Váhom. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa ŽSR Nela Blašková.
Na modernizáciu železničnej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom už ŽSR vyhlásili v polovici januára výberové konanie na zhotoviteľa prác, pričom vyhlásenie víťaza predpokladajú ŽSR v apríli až máji. So stavebnými prácami na 19,98-kilometrovom úseku, ktorý je súčasťou V. eurokoridoru, by mal výherca podľa Blaškovej začať v lete tohto roka. "Cieľom modernizácie je zvýšiť traťovú rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu a zjednotiť tak dopravný systém s pravidlami Európskej únie," vysvetlila Blašková. Samotná modernizácia zahŕňa rekonštrukciu trakčnej napájacej stanice, budov, 21 mostných objektov a osvetlenia, ďalej výstavbu a obnovu nástupíšť, prístreškov pre cestujúcich a nové a upravované pozemné komunikácie. Projekt bude spolufinancovaný z Kohézneho fondu v objeme 74 % a zo štátneho rozpočtu 26 %. "Keďže najdôležitejším kritériom pre výber víťaza je cena, nebudú sa zatiaľ ŽSR k výške nákladov bližšie vyjadrovať," povedala Blašková.
Výberové konanie na zhotoviteľa stavby na železničnej stanici Poprad-Tatry plánujú ŽSR podľa Blaškovej zrealizovať v treťom štvrťroku 2005. V súčasnosti spracúva generálny projektant stavby Reming Consult dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné úpravy na tejto železničnej stanici budú podľa Blaškovej zahŕňať výstavbu podchodu a nadchodu pre cestujúcich, rekonštrukciu staničných koľají, vybudovanie ostrovných nástupíšť, ako aj rekonštrukciu trakčného vedenia a nového zabezpečovacieho zariadenia.
"Čo sa týka projektu železničnej stanice v Prešove, ide iba o úpravu infraštruktúry," skonštatovala Blašková. Myslia sa tým najmä koľaje, zabezpečovacie zariadenia, nové riešenia zdroja elektrickej energie, no vybudujú sa aj dve nové ostrovné nástupištia a predĺži sa príchodový podchod pre cestujúcich. Spoločnosť Terraprojekt, a.s. Bratislava, ktorá je generálny projektant stavby, spracúva dokumentáciu pre stavebné povolenie, pričom výberové konanie na zhotoviteľa plánujú ŽSR zrealizovať v lete.
Posledným projektom je dostavba rozostavanej stavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. "Momentálne sa zabezpečujú geodetické a prieskumné práce potrebné na výkup pozemkov a aktualizáciu projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia," uviedla Blašková. Výberové konanie na zhotoviteľa pritom ŽSR plánujú vypísať na jeseň tohto roka. Blašková ďalej podčiarkla, že táto stanica bude slúžiť výlučne len pre nákladnú dopravu.
Všetky projekty staníc sa budú podľa Blaškovej realizovať v rokoch 2006 až 2008. Finančné prostriedky na ich realizáciu budú smerovať zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov Európskej únie, pričom ŽSR sa zo štrukturálnych fondov môžu uchádzať až o 75 % financií.

Přesnost vlaků loni rostla, na čas jelo přes 90 pct spojů
(ČTK) PRAHA 15. 02. 2005 - Na čas nebo se zpožděním do pěti minut jelo loni v průměru 91,7 procenta vlaků Českých drah. Jejich přesnost se tak meziročně zvýšila o 1,3 procentního bodu, řekl mluvčí podniku Petr Šťáhlavský. Navzdory častým připomínkám cestujících k přesnosti českých vlaků jde podle něho o hodnotu srovnatelnou s řadou vyspělých evropských železničních podniků, včetně železnic Německa či Velké Británie.
Přesnost vlaků ČD byla loni nejvyšší od roku 1999, a to navzdory pokračujícím stavebním pracím na železničních uzlech na koridorových tratích.
Plnění jízdního řádu zlepšily vlaky všech kategorií. Vlaky EuroCity byly přesnější o deset procent. Na čas jely čtyři z pěti těchto vlaků. Podobně se zvýšila přesnost ostatních mezistátních rychlíků a expresů, ale i vnitrostátních dálkových spojů. Tyto vlaky jezdily podle jízdních řádů v 80 až 84 procentech případů, řekl mluvčí.
Relativně nejpřesnější byly loni již tradičně osobní a spěšné vlaky, kterých jezdí na české železnici nejvíce. Z více než čtyř milionů jejich odjezdů a příjezdů bylo 92,2 procenta na čas.
Pozitivně se vyvíjela také statistika zpoždění na 100 kilometrů jízdy vlaku, dodal mluvčí. Zatímco v roce 2000 připadalo na každých 100 kilometrů cesty vlaků EuroCity zpoždění 4,5 minuty, v roce 2003 šlo o 1,4 minuty a loni již 1,1 minuty. U všech mezistátních vlaků kleslo loni zpoždění na 100 kilometrů jízdy na 2,1 minuty, zatímco v roce 2000 to bylo 6,9 minuty.
Přesnost vlaků v roce 2004 nejvíce ovlivňovaly stavební práce na nejvytíženějších úsecích koridorů na Pardubicku, mezi Hranicemi na Moravě a Ostravou a na spojovací větvi koridorů mezi Českou Třebovou a Přerovem. Negativně se projevily také další rozsáhlé výluky, například na většinou jednokolejné trati Plzeň – Cheb či na trati Karlovy Vary – Chomutov, kde probíhá modernizace a elektrifikace.
Dopady na přesnost měly také střety s vozidly na přejezdech. Ty loni zapříčinily v několika případech mnohahodinové výluky.

Vlaky napriek sneženiu výrazne nemeškajú
(SITA) BRATISLAVA 16. 02. 2005 - Napriek sneženiu, ktoré skomplikovalo dopravu vo viacerých slovenských mestách, železničná doprava zatiaľ výrazne nemešká. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa Železníc SR Nela Blašková, podľa ktorej sú pracovníci železníc zatiaľ v bežnej pohotovosti. Znamená to, že sú nasadení v teréne, kde odhrabávajú sneh. Vlaky podľa Blaškovej meškajú len niekoľko minút. Koľaje sú zatiaľ zjazdné, len v individuálnych prípadoch sa môžu vyskytnúť problémy. O prípadných komplikáciách budú ŽSR cestujúcu verejnosť informovať.

Dvadsaťosem utečencov našli skrytých vo vlaku
(SITA) BRATISLAVA 16. 02. 2005 - Až 28 cudzincov bez dokladov našli dnes o 01:35 pri kontrole nákladného vlaku na stanici v Bratislave-Petržalke. Ako agentúru SITA informoval hovorca Železničnej polície Jozef Búranský, nelegálni migranti, medzi ktorými bolo 16 žien a 12 mužov, boli ukrytí vo vagóne so zvitkovým plechom a takto sa chceli prepraviť do Rakúska. Cestu za lepším životom im však skrížili policajti. Ako dodal Búranský, utečenci skončili na Oddelení hraničnej kontroly PZ Bratislava-Petržalka.

Škoda bude dodávat zařízení pro příměstské vlaky v Itálii
(ČTK) PLZEŇ 16. 02. 2005 - Kontrakt s italskou společností OFV (Officine Ferroviarie Veronesi) na dodávku trakčních podvozků pro příměstské vlakové jednotky podepsala společnost Škoda Transportation, dceřiná firma Škody Holding. První dodávku firmy dohodly loni v srpnu, nyní podepsaly další smlouvu. Celý kontrakt přesáhl 150 milionů korun, řekl dnes ČTK mluvčí Škody Holding Karel Samec.
Zakázka je podle manažera prodeje Škody Transportation Karla Knapa významná zejména proto, že se jedná o premiérovou dodávku pro úzkorozchodná železniční vozidla a trakční výzbroj pro specifické podmínky tratí v horském terénu.
Finální montáž soupravy provede italská společnost OFV pro konečného zákazníka, který provozuje úzkorozchodnou horskou trať Domodossola – Locarno. "Elektrické jednotky musí být uvedeny do provozu v první polovině roku 2007. Zprovoznění a jízdních zkoušek se budou účastnit i specialisté Škody Transportation," doplnil Knap.
Plzeňská společnost dodá celkem do Itálie 21 podvozků osazených trakčními motory, sedm běžných podvozků bez motorů a deset kompletů elektrické trakční výzbroje. Škodovka dodá zařízení do Itálie od února 2006 do konce roku 2006, uvedl Samec.
Italská společnost OFV se podle něj dlouhodobě zabývá opravami železničních vozidel a později i výrobou zejména osobních železničních vozů. V současné době se také podílí na velké zakázce pro italské státní dráhy.
Škoda Transportation, dříve Dopravní technika, má s italským trhem již zkušenosti. V polovině 90. letech 20. století dodala soukromému italskému přepravci FNME (Ferrovia Nord Milano) devět elektrických lokomotiv. Na tyto exportní aktivity by ráda navázala. Loni v lednu byl podepsán kontrakt za zhruba 400 milionů korun na dodávku šesti nízkopodlažních velkokapacitních tramvají Vektra pro město Cagliari na Sardinii. Ve smlouvě je již zakomponována možná opce na dalších sedm kusů, čímž by se dodávka dostala na úroveň přibližně jedné miliardy korun, dodal mluvčí.

AŽD dodá indickým železnicím zařízení za desítky milionů Kč
(ČTK) PRAHA 17. 02. 2005 - Společnost AŽD Praha dodá elektronické staniční zabezpečovací zařízení pro 11 stanic indických železnic, celková hodnota zakázky by měla dosáhnout několika desítek milionů korun. První stanice v Uppalu je připravena ke spuštění do zkušebního provozu, informovala dnes firma v tiskové zprávě. Minulý týden podnik otevřel ve městě Hajdarábád školící středisko.
Díky tomuto středisku bude zajištěn dostatek kvalifikovaných pracovníků pro obsluhu dalších deseti železničních stanic, do kterých v současnosti instalujeme ESA 11 IR," uvedl ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
Zařízení je podle podniku první svého druhu v Indii a je jedním z nejmodernějších systémů instalovaných na indické železnici. "Předpokládáme, že zkušební spuštění proběhne v březnu. Po jeho vyhodnocení budou dohodnuty další kroky ke spuštění ostatních deseti stanic," uvedl pro ČTK mediální zástupce společnosti Petr Štěpánek.
Zabezpečovací zařízení je podle ředitele speciálně adaptované pro indické železnice a jeho vývoj trval dva roky. Základ softwaru tvoří český systém ESA 11 dodávaný firmou AŽD na české železnice, systém je však speciálně upraven podle místních návěstních předpisů a dalších požadavků indických železnic.
AŽD Praha je významnou firmou v oboru zabezpečovací, telekomunikační a informační techniky zaměřené zejména na oblast kolejové a silniční dopravy. Hlavní objem produkce tvoří elektronické zabezpečovací systémy určené převážně pro železnici.
Firma se spolupodílí například na modernizaci národních železničních koridorů i vedlejších tratí či instalaci zařízení v pražském metru.
Firma má více než 2000 zaměstnanců. Předloni hospodařila s čistým ziskem 152 milionů korun a s obratem 3,32 miliardy.

Takéto bude Predstaničné námestie
Sme 18.02.2005, Gáliková Monika - Mnoho bratislavských častí za posledné desaťročie zmenilo svoju tvár. Stavia sa prakticky všade, kam sa v hlavnom meste pohnete. Vznikli a stále vznikajú nové projekty, ktorých cieľom je zlepšiť výzor, aj funkčnosť kľúčových priestranstiev - najmä v širšom centre mesta. Jedným z významných projektov blízkej budúcnosti je prestavba Predstaničného námestia. Jeho priestor ohraničujú sprava Žabotová a Šancová ulica a z ľavej strany budova prvej stanice parnej železnice a Pražská ulica.
Predstaničné námestie je už dlhšiu dobu nevyhovujúce najmä z hľadiska dopravy, ale nezanedbateľné sú aj jeho nedostatky z architektonicko-urbanistického a reprezentačného hľadiska. Preto Magistrát mesta v spolupráci so Železnicami a s investorskou spoločnosťou IPR Slovakia vyhlásil v roku 2000 verejnú súťaž, ktorá mala vyriešiť zmenu koncepcie tohto priestoru zároveň s prestavbou budovy hlavnej železničnej haly. Spomedzi najlepších zúčastnených projektov vybral investor návrh ateliéru MARK-ROP. Realizácia projektu by mala byť uskutočnená v rozmedzí rokov 2005 až 2007.
Mnohí súhlasia s tým, že Predstaničné námestie je dopravným problémom, pristavaná vstupná hala Hlavnej stanice je z hľadiska estetického vyslovene núdzovým riešením a že priestor v okolí najlepšieho železničného uzla v hlavnom meste neponúka ani zďaleka také služby, ako by mal ponúkať. Aj tak má však zvolené riešenie mnohých oponentov a kritikov.
Ochranári napríklad poukazujú na to, že stavbe padne za obeť všetka súčasná zeleň v tejto oblasti - koncept ráta s výrubom okolo 800 stromov a desiatok metrov štvorcových kríkov. Tvrdia tiež, že zeleň nebude môcť byť v terajšej kvalite a množstve obnovená, pretože projekt ráta s rozsiahlymi podzemnými stavbami. Prekáža im aj to, že do aj tak preťaženého dopravného uzla sa stavbou a jej ďalším využitím privedie ďalšie množstvo áut.
Podľa občianskeho združenia Hestia, ktoré sa už dlhšiu dobu angažuje v otázkach výstavby na území Bratislavy, je jedným z problémov fakt, že v projekte chýba štúdia širších dopravných vzťahov a preto nie je jasné, ako bude dopravná situácia v tomto priestore po realizácii stavby vyzerať. (Podľa normy mal byť v rámci prípravy uskutočnený dopravný prieskum vo všetkých okolitých križovatkách v okolí vo všetkých pruhoch počas trvania siedmich dní.)
Hestia tiež upozorňuje na nutnosť precíznej prípravy a dodržania technologických postupov, pretože pri zásahoch do podložia by inak mohla byť ohrozená statika okolitých budov.
Aj ďalší kritici upozorňujú na to, že ten kto chce riešiť problém dopravy v tomto území, musí súčasne riešiť aj prestavbu križovatky na Račianskom mýte, a zvýšenie priepustnosti križovatky na Trnavskom mýte a Hodžovom námestí.
Najväčší odporcovia tohto projektu však tvrdia, že bratislavská Hlavná stanica je na nevhodnom mieste, pretože je zle dostupná nielen z mnohých mestských častí, ale aj z iných dopravných uzlov ako je hlavná autobusová stanica, či letisko. A že teda investície do rekonštrukcie Hlavnej stanice sú investíciami do provizória.

Text v rámiku
Páči sa vám dnešná Hlavná stanica?
V rámci príprav na prestavbu Predstaničného námestia bol organizovaný aj prieskum verejnej mienky. Podľa neho Bratislavčania stavbu privítali. Občianske iniciatívy však tvrdia, že obyvateľom bola v prieskume predstavené len jedno riešenie a že sa ich nikto nespýtal na to. čo im na súčasnom stave Hlavnej stanice a Predstaničného námestia prekáža. Seriózny prieskum potrieb občanov by podľa ochranárov odhalil napríklad to. že mnohým nevyhovuje najmä dnešné situovanie Hlavnej stanice. "Keď vám ukážu pekne urobený vizuál budúceho riešenia s otázkou: páči sa vám to? - to ešte nie je prieskum," hnevajú sa ochranári. "Kto by už povedal, že sa mu súčasný stav v tejto lokalite páči!"

Múzeum dopravy súčasťou riešenia
Sme 18.02.2005, Gáliková Monika - Komplex budov, ktorý má vzniknúť na Predstaničnom námestí pozostáva z dvoch administratívnych budov, obchodného centra a päťhviezdičkového hotela. Súčasťou riešenia priestoru má byť nové cestné prepojenie medzi Pražskou a Žabotovou ulicou a mimoúrovňové prepojenie medzi Žabotovou a Štefanovičovou ulicou. Električková trať má byť premiestnená tiež do podzemia. Nová staničná hala spolu so službami pre cestujúcich má byť zakomponovaná do priestoru presklennou kupolou. Do komplexu má byť zakomponované aj Múzeum dopravy, ktoré sídli v pôvodných historicky vzácnych železničných skladoch prvej bratislavskej železničnej parostrojnej stanice.
Rok po oslavách 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska bolo v roku 1999 otvorené v Bratislave Múzeum dopravy. Je v ňom mnoho zaujímavých a cenných exponátov - rušne, vozne a iná technika. Niektoré sú staré aj viac ako sto rokov. Na priľahlom koľajisku je napríklad vystavený parný rušeň 534.0471 a CP 600, akumulačný parný rušeň CN 40, nákladné aj osobné vozne z prvej polovice 20. storočia a parný pohotovostný žeriav.
V starom poštovom vozni je umiestnený malý model železnice a expozícia modelov.

V rozpočte Spoločenstva bola pre SR vyčlenená suma 7,34 mld. úplne vyčerpaná
(TASR) Bratislava 18. 02. 2005 - Správu o stave odsúhlasenia projektov v Európskej komisii (EK), ktoré odobrila vláda SR v roku 2004, pripravil rezort výstavby. Materiál sa nachádza v procese medzirezortného pripomienkového konania.
Začiatkom roka 2004 pôvodné žiadosti pre podporu dopravných a ekologických projektov z predvstupového fondu ISPA boli transformované na žiadosti Kohézneho fondu (KF).
V správe sa konkretizuje, že "EK koncom decembra schválila všetky žiadosti o podporu pre dopravné projekty a 5 projektov vodárenských spoločností. "Tým bola záväzkami pokrytá alokácia pre dopravné projekty a z veľkej časti i na ekologické projekty pre obdobie 2004 až 2006. Pre Slovensko vyčlenená suma v rozpočte Spoločenstva na rok 2004 vo výške 192,97 milióna EUR, čo je v prepočte 7,34 miliardy SKK, bola záväzkami pokrytá úplne." Tak isto je viazaná záväzkami Spoločenstva i rozhodujúca časť alokácie na roky 2005 a 2006.
Požiadavky, vyplývajúce z predložených projektov, však predbežne pre SR prekročili vyčlenené zdroje hodnotu 576,1 milióna EUR. Z tohto dôvodu bola po dohode so Slovenskom u 3 projektov vodárenských spoločností a 2 dopravných projektov znížená miera intervencie z KF z titulu nedostatku peňazí. "Zostáva tak pre uvedené projekty otvorená možnosť zvýšenia miery podpory z KF v prípade, ak budú nevyčerpané prostriedky iných krajín."
Informácia ďalej podotýka, že u 2 projektov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti bola vypočítané miera pomoci stanovená v rozhodnutí na 65 %, čo je o 15 % menej ako v žiadosti uviedla vláda SR. Aj u projektu, ktorej prijímateľom pomoci sú Železnice SR, došlo oproti žiadosti na základe výpočtov EK k redukcii miery pomoci z 85 % na 75 %. Chýbajúce zdroje dokonca viedli k redukcii miery pomoci na 74 %. "Tieto zmeny zvyšujú mieru národného spolufinancovania u všetkých projektov," pripomína predkladateľ.
Podľa EK z minulého mesiaca schválením týchto projektov "sa pre SR vytvorila možnosť vyčerpať implementáciou týchto projektov 91 % alokácie vyčlenenej pre SR na roky 2004 až 2006. Z nových členských krajín únie je SR s 94-% potenciálom čerpania hneď za Maďarskom.

Na hlavnej stanici bude na poriadok počas summitu dozerať jednotka ťažkoodencov
(TASR) Bratislava 18. 02. 2005 - Železničná polícia (ŽP) prijala v súvislosti so summitom prezidentov USA a Ruska Georgea Busha a Vladimira Putina bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v obvode železničných dráh.
Do opatrení, ktoré budú mať lokálny, ale aj celoplošný charakter, budú zapojené stovky príslušníkov Železničnej polície, vrátane z odboru kynológie, uviedol dnes pre TASR hovorca Železničnej polície Jozef Búranský.
Osobitný dôraz kladú železniční policajti na bratislavskú hlavnú stanicu, kde je denne aj za bežných okolností najväčší nápor cestujúcich. Železničná polícia sa pripravila aj na prípadný zvýšený počet cestujúcich do Bratislavy v súvislosti so summitom. Očakáva pritom aj osoby, ktoré by mohli za istých okolností predstavovať určité riziko narušenia verejného poriadku a bezpečnosti v obvode dráh. Pod zvýšenou kontrolou budú tiež ostatné stanice hlavného mesta, najmä v Petržalke. Na zabezpečenie poriadku, najmä na hlavnej stanici, bude vyčlenená aj jednotka ťažkoodencov a psovodi so služobnými psami.
Železničná polícia bude zároveň monitorovať bezpečnostnú situáciu na staniciach a vo vlakoch na celom území Slovenska. Na staniciach hlavného mesta a vo vytypovaných vlakoch bude zvýšený počet uniformovaných hliadok a príslušníkov operatívnej služby ŽP.

Tatravagónka prepustí stovky pracovníkov
SITA PRAVDA 19.02.2005 - Tatravagónka Poprad, výrobca koľajových vozidiel, ohlásila hromadné prepúšťanie. Z podniku odíde 450 zamestnancov. O prácu príde okolo 250 technicko-hospodárskych pracovníkov a asi 200 robotníkov. Spoločnosť doteraz zamestnáva 2083 ľudí.
Zníženie výroby o 25% nie je udržateľné bez prepúšťania.

ŽSR , Železnice SR , ZSSK , Železničná spoločnosť , ŽS , BRKS , ČD , ÖBB , MÁV , PKP , , DB , SNCF , RENFE , , SBB-CFF-FFS , FS , FS Trenitalia , SNCB , UIC , ŽOS Vrútky ,  ŽOS Zvolen , ŽOS Trnava , ALSTOM , MDPT , IC a EC , , VÚD , Wagon Slovakia a.s. Bratislava , ŽU , vysokorýchlostné vlaky

Bratislava: Bratislava , Bratislava hl. st. , Bratislava-Petržalka , Bratislava-Nové Mesto , Rusovce , Bratislava predmestie , Bratislava-Rača , Bratislava filiálka , Bratislava-Vajnory , Bratislava-Vinohrady , Bratislava-Železná studienka , Bratislava-Lamač , Bratislava východ , Devínska Nová Ves , Devínske Jazero , Starý most
110-6: Malacky , Kúty , Senica , Jablonica
120-9: Pezinok , Trnava , Leopoldov , Piešťany , N. Mesto n/V. , Trenčín , Tr. Teplá , Púchov , Pov. Bystrica , Žilina , Nemšová , Čadca , Skalité
130-50: Senec , Galanta , Šaľa , Palárikovo , N. Zámky , Štúrovo , Šurany , Dunajská Streda , Komárno , Sereď , Nitra , Topoľčany , Chynorany , Prievidza , Zbehy , Zlaté Moravce , Kozárovce , Handlová , Horná Štubňa , Levice , Hronská Dúbrava , Zvolen , Čata , Šahy , Krupina
160-75: Lučenec , Fiľakovo , Jesenské , Lenartovce , Plešivec , Rožňava , Turňa nad Bodvou , Moldava nad Bodvou , Haniska pri Košiciach , Veľký Krtíš , Breznička , Poltár , Banská Bystrica , Harmanec , Diviaky , Martin , Kremnica , Podbrezová , Chvatimech , Brezno , Červená Skala , Telgárt , Dobšinská Ľadová Jaskyňa , Dedinky , Mlynky , Mníšek nad Hnilcom , Gelnica , Pohronská Polhora , Tisovec , Rimavská Sobota
180-8: Žilina-Teplička , Vrútky , Kraľovany , Ružomberok , L. Mikuláš , L. Hrádok , Štrba , Poprad , Sp. N. Ves , Spišské Vlachy , Margecany , Kysak , Košice , Dolný Kubín , Štrbské Pleso , Starý Smokovec , Tatranská Lomnica , Kežmarok , Podolínec , Stará Ľubovňa , Plaveč , Prešov , Sabinov
190-6: Michaľany , Slovenské Nové Mesto , Dobrá , Čierna n/T. , Čop , Trebišov , Bánovce n/O. , Michalovce , Strážske , Humenné , Medzilaborce , Vranov nad Topľou , Bardejov , V. Kapušany , Maťovce
ÖBB : Wolfsthal , Kittsee , Marchegg , Wien Südbahnhof , Wien Westbahnhof
MÁV : Rajka , Hegyeshalom , Győr , Komárom , Szob , Budapest-Keleti pu. , Budapest-Nyugati pu. , Ipolytarnóc , Somoskőújfalu , Bánréve , Miskolc-Tiszai pu.
PKP : Zwardoń , Muszyna , Łupków
ČD : Břeclav , Lanžhot
: Užhorod

ĽMJ , 840 , ETR 310 , 401 , 450 , 460/480 , 470 , 480 - Alfa Pendular , 490 , 500 , 650 , , 680 Pendolino , ICE / ICT , ICE 1 , ICE 2 , ICE 3 , ICE 4 , ICT , ICT-VT , Sm3-S220 , TGV , -AVE 100 , -Acela , -AGV , -Atlantique , -Duplex , -Euromed , -Eurostar , -KTX , -La Poste , -P 01 (Pendulaire) , -PSE , -Réseau , -THALYS PBA, PBKA , Eurotunnel , Transrapid , Metrorapid , X 2/2000 , Šinkansen

Salgótarján - Fiľakovo - Lučenec , Lučenec - Zvolen nákl. st. , Zvolen - Banská Bystrica , Nové Mesto nad Váhom - Piešťany , Piešťany - Trnava , Trnava - Bratislava-Rača , Bratislava - Wolfsthal , koridory

Plavecký Mikuláš - Rohožník - Zohor
Zohor - Záhorská Ves
Brezová pod Bradlom - Jablonica
Nemšová - Lednické Rovne
Žilina - Rajec
Neded - Šaľa
Komárno - Kolárovo
Kozárovce - Zlaté Moravce , Zlaté Moravce - Lužianky
Zbehy - Radošina
Nitrianske Pravno - Prievidza
Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou
Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava
Lučenec - Kalonda
Breznička - Katarínska Huta
Muráň - Plešivec
Slavošovce - Plešivec
Dobšiná - Rožňava
Medzev - Moldava nad Bodvou
Poltár – Rimavská Sobota
Levoča - Spišská Nová Ves
Vranov nad Topľou - Trebišov
Veľké Kapušany - Vojany , Vojany - Bánovce nad Ondavou

Trenčín - Chynorany
Levice - Čata , Čata - Štúrovo
Zvolen - Krupina , Krupina - Šahy , Šahy - Čata
pozemná lanová dráha Starý Smokovec – Hrebienok
kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso
visutá lanová dráha Skalnaté Pleso – Lomnický Štít
sedačková lanová dráha Skalnaté Pleso – Lomnické sedlo
Štrbské Pleso - Štrba
Poprad-Tatry - Starý Smokovec , Starý Smokovec - Štrbské Pleso
Tatranská Lomnica - Starý Smokovec , TEŽ , TREŽ ,

TASRČeská tisková kancelářHospodárske novinyPravdaSme

 

Národná obrodaSITAHospodársky denník

Železnice Slovenskej republikyŽelezničná spoločnosť, a. s.EurailpressInternational Railway JournalNový Čas

 

 

Košický večerReutersLidové NovinyDopravní novinyAFP

 

 

VečerníkPrifini (internetový denník o slovenskej a svetovej ekonomike)SiemensInzineMarkízaFINI

 


Strana vytvorená: 22-II-2005  
Späť na " Železničné správy z tlače " (pr0508.htm)